vrijdag, 3. augustus 2012 - 16:49

Leers:Asielaanvragen Syriërs in teken van bescherming

Den Haag

Syrische vreemdelingen die om individuele redenen te vrezen hebben voor vervolging in Syrië, krijgen bescherming in Nederland. Dat schrijft minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel vrijdag aan de Tweede Kamer.

Bij de individuele beoordeling houdt de IND rekening met de kans op ernstige schendingen van de mensenrechten in het land van herkomst als de Syrische asielzoeker geen actief aanhanger is van het huidige regime aldaar.

Minister Leers komt tot deze conclusie naar aanleiding van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de zorgwekkende situatie in Syrië. Uit dit ambtsbericht blijkt dat het regime zich onder meer schuldig maakt aan staatsterreur door de inzet van knokploegen en criminelen tegen de bevolking, grootschalige willekeurige arrestaties en foltering van gevangen met de dood tot gevolg. Tijdens de aanhoudende ongeregeldheden in diverse steden worden tegenstanders van het regime niet gespaard.

Het afgelopen jaar is er een besluit- en vertrekmoratorium van kracht geweest: Syrische asielzoekers kregen wel opvang, maar over hun asielverzoek werd nog geen besluit genomen. Ook hoefden asielzoekers die eerder waren afgewezen, voorlopig niet terug naar Syrië. Het besluit- en vertrekmoratorium is 6 juli automatisch afgelopen, na de wettelijk maximale termijn van een jaar.

Het kabinet volgt de situatie in Syrië nauwlettend. Bij relevante ontwikkelingen voor het te voeren landgebonden asielbeleid zal minister Leers de Tweede Kamer informeren.
Provincie:
Tag(s):