vrijdag, 8. juni 2012 - 17:43

Leeuwarder winkeliers rekenen af met winkeldieven

Leeuwarden

Sinds 29 maart kunnen Leeuwarder winkeliers afrekenen met winkeldieven. Winkeliers die zich aansluiten bij 'afrekenen met winkeldieven' leggen de winkeldief die wordt aangehouden naast de strafrechtelijke boete een eis tot schadevergoeding op.

Deze vergoeding is voor de tijd die de winkelier aan de aanhouding en afhandeling moet besteden en bedraagt 151 euro.

Landelijke regeling
De landelijke regeling 'Afrekenen met winkeldieven' werd op 29 maart door staatssecretaris Teeven geïntroduceerd. Landelijke invoering volgt op een succesvolle proef met deze maatregel tegen winkelcriminaliteit in Gelderland-Midden.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) helpt de winkeliers op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het verhalen van de schade.

Keurmerk Veilig Ondernemen
De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, waarin de gemeente, ondernemers, politie en brandweer samenwerken, brengt deze regeling in de binnenstad extra onder de aandacht door het verspreiden van folders. Doel hiervan is dat de Leeuwarder detailhandel volop gebruik gaat maken van de regeling om vanaf nu de dieven wél te laten afrekenen.

Registreren
Elke ondernemer in de detailhandel die gebruik wil maken van de regeling, kan zich vanaf nu registreren op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl. De inschrijver ontvangt zowel de benodigde schadeverhaalformulieren als een gratis toolkit met onder andere posters en raamstickers.

Zodra de winkelier een claim aan het HBD doorgeeft, neemt het HBD de inning van de schadevergoeding over. De dader krijgt tweemaal een verzoek tot betaling en zo nodig gaat de zaak daarna naar de deurwaarder.
Provincie:
Tag(s):