woensdag, 23. mei 2012 - 16:43

Leiding mag niet terugkeren op de werkvloer van de Blokkendoos

Alkmaar

De eigenaresse van de Blokkendoos mag geen leiding meer geven aan haar personeel en is terecht de toegang tot het kindercentrum in Hoorn ontzegd. Dat is de uitspraak van de voorzieningenrechter van rechtbank Alkmaar.

De eigenaresse en voormalig medebestuurder hadden om schorsing van de maatregel van de gemeente Hoorn gevraagd waarin stond dat zij zich niet meer op de werkvloer mochten laten zien.

Belastende verklaringen
De GGD die namens de gemeente toezicht houdt op de kinderopvang, ontving verschillende signalen dat er misstanden waren bij de Blokkendoos. Drie oud-medewerkers hadden zich spontaan bij de GGD gemeld met verklaringen. Dat was voor de GGD aanleiding om nog eens vijf andere oud-medewerkers naar de gang van zaken bij de Blokkendoos te vragen.

Uit de verklaringen trekt de GGD de conclusie dat kinderen op de Blokkendoos werden gekleineerd, gepest en geïntimideerd. De GGD heeft vervolgens een inspectierapport opgesteld waarin ook de lange voorgeschiedenis is betrokken waarbij het kindercentrum vanaf 2002 verschillende boetes heeft gekregen. Onder andere vanwege het niet op orde zijn van de grootte van de groepen in verhouding tot de groepsleiding.

Geen twijfel
De voorzieningenrechter van rechtbank Alkmaar ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaringen van oud-medewerkers over het gedrag van de eigenaresse en voormalig medebestuurder en de conclusies die de GGD daaruit heeft getrokken.

De verklaringen bevestigen elkaar voor een belangrijk deel, zowel ten aanzien van het algemeen beeld van het gedrag als ten aanzien van concrete gedragingen. Op grond van het inspectierapport van de GGD mocht het gemeentebestuur van Hoorn er van uitgaan dat er sprake was van ernstige misstanden.

De voorlopige voorzieningenprocedure leent zich echter niet voor een verregaand feitenonderzoek. Eventuele gebreken in de besluitvormingsprocedure kunnen in de nog lopende bezwaarprocedure worden hersteld.
Provincie:
Tag(s):