donderdag, 15. maart 2012 - 20:01

Les in seksualiteit tijdens ‘Week van de Lentekriebels’

Amsterdam

Volgende week is het de landelijke ‘Week van de Lentekriebels’.

Met de jaarlijkse landelijke projectweek ‘Week van de Lentekriebels’ stimuleren GGD'en in het hele land dat basisscholen lessen geven over relaties en seksualiteit.

In Amsterdam ondersteunt de GGD elf scholen bij de invulling van de Week van de Lentekriebels 2012, die plaatsvindt van 19 t/m 23 maart. Met de Week van de Lentekriebels willen GGD’en en Rutgers WPF, landelijke coördinator van de projectweek, op school (en thuis) aandacht schenken aan de thema's rond ‘relaties en seksualiteit’.

De basis voor gezond relationeel en seksueel gedrag wordt namelijk al op kleuterleeftijd gelegd. Kinderen zijn nieuwsgierig en stellen vragen. Ze worden al jong op straat, internet en tv geconfronteerd met geseksualiseerde beelden. Van eenzijdige of onjuiste informatie kunnen kinderen in verwarring raken, schuld of schaamtegevoelens ontwikkelen of ongezond seksueel gedrag aanleren. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen niet alleen door ouders, maar ook door de school ondersteund worden bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling.

Met de lesmaterialen en -activiteiten krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor diversiteit. Ook de overheid steunt deze lessen: relationele en seksuele vorming wordt naar verwachting vanaf augustus 2012 toegevoegd aan de kerndoelen in het basisonderwijs. Vanaf dat moment zullen alle basisscholen verplicht aandacht moeten besteden aan dit onderwerp.
Provincie:
Tag(s):