vrijdag, 20. januari 2012 - 16:44

Lichte toename van vakanties en bestedingen in Overijssel

Zwolle

Bijna anderhalf miljoen Nederlanders gingen in 2011 in Overijssel op vakantie, dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO).

Een kleine stijging ten opzichte van 2010. De vakantiebestedingen in Overijssel zijn in 2011 eveneens toegenomen. En met ruim 4% gegroeid, naar bijna 255 miljoen euro. Hiermee is het Overijssels aandeel in de binnenlandse vakantiebestedingen gestegen van 8,9% in 2010 naar 9,3% in 2011.

Samenwerking toeristische regiomerken werpt eerste vruchten af
Het extra marketingbudget dat de provincie Overijssel in 2010 en 2011 beschikbaar heeft gesteld aan de Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) lijkt dus zijn eerste vruchten af te werpen. MITO is het samenwerkingsverband van de twee Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT's) in Overijssel, te weten RBT Vechtdal IJsseldelta en het Twents Bureau voor Toerisme (TBT).

Met steun van de ondernemers in de branche hebben zij het initiatief genomen om ook in de komende jaren deze positieve lijn door te trekken. Een ambitieus marketingprogramma ‘MITO 2012 - 2016' is opgesteld om groei te realiseren en daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de regionale economie in Overijssel. De komende maanden wordt duidelijk of er behalve inhoudelijk ook financieel voldoende draagvlak is om de plannen uit te voeren en de toeristische regiomerken een impuls te geven.

Wisselend beeld, broos herstel voor de regio's
Op basis van de gemiddelde ontwikkeling tussen 2007-2011 laten de toeristische regio's in Overijssel een wisselend beeld zien, dat duidelijk maakt dat waar sprake is van een herstel dat nog broos is. Zo tonen de toeristische regio's Noord-West Overijssel (de regio's WaterReijk Weerribben Wieden en IJsseldelta samen) en Salland een toename van toeristische binnenlandse vakanties (excl. vaste standplaats).

Voor het Vechtdal geven de cijfers in 2011 een lichte afname van toeristische binnenlandse vakanties aan, maar zijn volgens het CVO wel weer aanzienlijk meer vakanties op vaste standplaatsen doorgebracht. Een beeld dat ondernemers in het Vechtdal onderschrijven. In Twente is in 2011 sprake van een toename van de overnachtingen, maar een vergelijkbare afname van het aantal vakanties dat is doorgebracht.

Iets minder gasten dus, maar ze bleven langer. Dat is in Twente waarschijnlijk ook de oorzaak van de licht teruglopende bestedingen in 2011, waar WaterReijk Weerribben Wieden, IJsseldelta, Vechtdal en Salland een stijging in de vakantiebestedingen vertonen.

Straks profiteren is nu investeren
NBTC-NIPO Research dat elk jaar de CVO cijfers uitbrengt verwacht een stabilisatie van de binnenlandse vakantiemarkt en een lichte daling in de bestedingen. Om de licht stijgende lijn van vakanties en bestedingen in Overijssel door te kunnen zetten is investering in promotie een must. Met het marketingprogramma ‘MITO 2012 - 2016' verwachten de samenwerkende RBT's daar invulling aan te kunnen geven.
Provincie:
Tag(s):