maandag, 25. juni 2012 - 21:43

Lichtpuntjes op Drentse woningmarkt

Regio

Ruim 2900 woningen zijn in 2011 van eigenaar gewisseld. Dat is minder dan de 3200 van het jaar ervoor, maar blijft rond de circa 3000 verkochte woningen van afgelopen jaren. Ook positief is dat de gemiddelde verkoopprijs van de woningen in Drenthe op hetzelfde niveau is gebleven en de tijd dat een woning te koop staat licht is gedaald. En na jaren
van daling is het aantal huurwoningen dat van huurder is veranderd licht gestegen.

Bovenstaande blijkt uit de Drentse Woningmarktberichten 2012 die 25 juni zijn gepresenteerd. `Als ik naar de berichten kijk, dan ben ik optimistischer gestemd dan vorig jaar. Er is nog altijd beweging op de woningmarkt`, aldus gedeputeerde Rein Munniksma. `En de nabijheid van
sterke regio´s als Zwolle en Groningen en het aantrekkelijke woonkwaliteit van Drenthe, geven houvast voor toekomstig herstel. De berichten sterken mij om nadrukkelijk te blijven sturen op kwaliteit en dat we ons veel minder moeten richten op nieuwbouwplannen. Verbetering van de bestaande woningvoorraad moet op de eerste plaats staan’.

Naast deze lichtpuntjes maken de woningmarktberichten ook duidelijk dat van herstel op de woningmarkt nog geen sprake is. Zo is het aanbod van koopwoningen fors toegenomen met 1000 woningen. Het aanbod is nu zo groot, dat het theoretisch 2 jaar en 4 maanden duurt om deze voorraad te verkopen bij een gemiddelde verkoop van 3000 woningen per jaar. Vorig jaar was dat nog 1 jaar en 9 maanden. De koopwoningmarkt is dus nog verder uit het evenwicht geraakt. Bovendien is er een voorraad woningen waarvoor wel een vergunning is afgegeven, maar die nog niet in aanbouw zijn. Deze voorraad groeit, terwijl het aantal woningen dat wordt gerealiseerd afneemt. Dit betekent dat veel van deze woningen in de ‘pijplijn’ zitten en daar waarschijnlijk ook niet meer uit komen.
Ook in de huursector is te zien dat de programma’s van de woningcorporaties onder druk staan.

Er worden nog steeds minder huur- en koopwoningen in de sociale sector gebouwd en gerenoveerd dan voorgaande jaren. De verkoop van huurwoningen is wel gelijk gebleven en het aantal woningen dat wordt gesloopt neemt toe. Gunstig is dat er meer woningen van huurder
zijn gewisseld dan het jaar ervoor. Desondanks is de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning toegenomen. In de huursector is vooral vraag naar grondgebonden en levensloopbestendige eengezinswoningen. Verwachting van de meeste woningcorporaties is dat vergroting van de woningvoorraad niet nodig is.

De woningmarktberichten zijn een gezamenlijk initiatief van de Drentse gemeenten, woningcorporaties, NVM-makelaars, BNA architecten, Bouwend Nederland, het ministerie van I&M en de provincie Drenthe. Het biedt een bron aan informatie en laat ook zien dat Drenthe niet één woningmarkt heeft en er regionaal verschillen zijn.
Provincie:
Tag(s):