woensdag, 25. april 2012 - 21:19

Limburgse toertochtorganisaties slaan handen ineen

De organisatoren van de grootste Limburgse fietstoertochten hebben de handen ineen geslagen en met medewerking van het Huis voor de Sport Limburg en de Provincie een samenwerkingsverband in het leven geroepen. Doel is kwaliteitsverbetering van de organisaties en daarmee het terugdringen van de overlast die in de regio wordt gevoeld. Want behalve een spin-off van jaarlijks ongeveer 40 miljoen Euro hebben de toertochten ook een schaduwzijde. Het toenemend fietstoerisme wekt irritatie en veroorzaakt overlast.

Elf organisaties hebben zich verenigd onder een koepel en zullen de toertochten gaan inrichten onder strenge richtlijnen . Ze leggen zichzelf een inspanningsverplichting op die moet leiden tot een kwaliteitslabel. Alleen toertochten die aan deze standaard voldoen krijgen toegang tot de koepel. Hiermee wordt een handreiking gedaan aan vergunningverleners om samen de overlast aan te pakken en de positieve effecten van de evenementen meer uit te lichten en te benutten.
De doelstelling is middels een goede regelgeving , voorlichting en communicatie met deelnemers negatieve effecten voor het milieu en verkeersveiligheid weg te nemen. Ook het respect voor andere weggebruikers en de omgeving krijgt aandacht. Daarnaast geldt voor de toertochten een aanmeldplicht en zal een evenementenkalender spreiding in plaats en tijd bevorderen. Tevens moet de kalender er toe bijdragen dat kleinere lokale festiviteiten niet in het gedrang komen.
Er is een nauwe samenwerking met Stichting Nederland Schoon en Stichting Ik Fiets Vriendelijk. De toertochten gaan werken volgens de richtlijnen van “Schoon Evenement” en worden na afloop geëvalueerd met regelgevers, GGD en Politie.
Provincie:
Tag(s):