dinsdag, 11. september 2012 - 8:05

'Linkse kiezers gedragen zich socialer dan rechtse kiezers'

Maastricht

Linkse kiezers gedragen zich socialer dan rechtse kiezers. Dat stelt dr. Paul Smeets, econoom en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht die voor zijn onderzoek 3000 particuliere beleggers ondervroeg.

Met het oog op de komende verkiezingen leek het dr. Paul Smeets, econoom en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, interessant om te kijken welk verband er bestaat tussen politieke voorkeur en sociaal gedrag. Voor zover bekend is er in Nederland nog niet eerder onderzoek gedaan naar dit verband. Smeets, die eerder dit jaar promoveerde op onderzoek naar risico- en sociale voorkeuren van beleggers, maakte gebruik van een dataset van 3000 particuliere beleggers. Belangrijkste conclusie: beleggers die links stemmen gedragen zich wel degelijk socialer dan beleggers die rechts stemmen.

SGP meest rechts
Deelnemers aan het onderzoek, die in juni 2011 werden benaderd, kregen de vraag op welke politieke partij ze in 2010 hadden gestemd en ze moesten hun politieke voorkeur aangeven op een schaal van 0 (links) tot 10 (rechts). SGP kwam als meest rechts uit de bus, gevolgd door de VVD en de PVV. Kiezers van de PvdA en GroenLinks zien zichzelf als meest links, meteen gevolgd door de SP. 32,5 procent van de beleggers kwalificeerde zich als links, 67,5 procent als rechts.

Links meer orgaandonor
Amerikaans onderzoek laat zien dat republikeinse kiezers zich vaker volgens het economische standaardmodel gedragen dan democratische kiezers. Dat wil zeggen: republikeinse kiezers jagen meer hun eigen belang na. Om het sociaal gedrag redelijk objectief te kunnen meten, gebuikte Smeets de volgende indicatoren: hoeveel doneert iemand aan goede doelen, wordt er wel of niet duurzaam belegd, staat iemand geregistreerd als orgaandonor en doet iemand aan vrijwilligerswerk.

Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat 22 procent van de GroenLinks-kiezers kiest voor een duurzaam beleggingsfonds terwijl dat bij de VVD maar 9 procent is en staat bij de linkse kiezers 56 procent geregistreerd als orgaandonor, bij de rechtse kiezers is dat 45 procent.

Doneren evenveel
Maar niet op alle gebieden gedragen rechtse kiezers zich minder sociaal dan linkse kiezers. Linkse en rechtse kiezers doneren ongeveer evenveel geld aan goede doelen en doen even vaak aan vrijwilligerswerk. CDA-, SGP- en ChristenUnie-aanhangers doen opvallend vaker vrijwilligerswerk dan aanhangers van een niet christelijke partij.
Provincie:
Tag(s):