dinsdag, 24. januari 2012 - 10:03

Lokale overheden laten heffingen met 3,2% stijgen

Den Haag

In 2012 verwachten lokale overheden 12,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 3,2 procent meer dan in 2011. De opbrengst stijgt het sterkst bij gemeenten en waterschappen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

Gemeenten krijgen dit jaar naar verwachting 3,6 procent meer geld aan heffingen binnen. De belangrijkste heffing, de onroerendezaakbelasting (OZB) brengt dit jaar 5,7 procent meer op dan vorig jaar. Dit komt onder meer door tariefstijgingen en areaaluitbreidingen.

De opbrengst van de rioolheffing stijgt in 2012 met 4,7 procent. Dit is iets meer dan de toename van vorig jaar van 3,8 procent, maar minder dan de gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar van 6,7 procent.

Aan bouwvergunningen verwachten de gemeenten dit jaar 3,9 procent minder inkomsten. Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat de opbrengst daalt. De daling hangt vooral samen met teruglopende bouwactiviteiten in veel gemeenten als gevolg van de verslechterde economische situatie.

De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen bedraagt in 2012 ruim 2,4 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2011. De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de watersysteemheffing. De systeemheffing is vooral bedoeld voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen. Deze opbrengsten voor het "houden van droge voeten" nemen de laatste 3 jaar met gemiddeld 5 procent toe.
Provincie:
Tag(s):