donderdag, 4. oktober 2012 - 21:45 Update: 08-07-2014 0:46

Loslaten van het puntenstelsel, het hek van de dam?

Het kabinet wil het makkelijker maken om woningen tijdelijk te verhuren.

Wat demissionair BZK-minister Spies betreft hoeft het puntenstelsel niet meer te gelden voor te koop staande woningen die tijdelijk verhuurd worden. Dan geldt niet langer een maximumhuurprijs en kunnen huurders niet meernaar de huurcommissie.

Huiseigenaren mogen dan zelf bepalen tegen welke prijs ze hun leegstaande koopwoning verhuren. Ze hoeven zich niet meer te houden aan de maximumhuurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Ook gemeenten mogen geen maximum stellen aan de te vragen huurprijs bij het verlenen van een vergunning. En huurders kunnen niet langer een beroep doen op de huurcommissie om te laten checken of hun huur wel redelijk is.
Eerder heeft de overheid al een andere maatregel genomen om huiseigenaren die hun woning niet verkocht krijgen tegemoet te komen. De Crisis en Herstelwet (van kracht op 1 januari 2010) heeft het vanaf maart 2010 mogelijk gemaakt om koopwoningen tijdelijk te verhuren tegen geliberaliseerde huurprijzen (dus boven de EUR 665,-), mits die woningen meer dan 139 woningwaarderingspunten hebben.

Voormalig BZK-minister Spies wil nu een stap verder gaan, en het voor alle te koop staande woningen mogelijk maken om ze tegen geliberaliseerde prijzen te verhuren. Minister Spies vindt het verantwoord om het woningwaarderingsstelsel los te laten 'omdat het de huurders van deze woningen van meet af aan duidelijk is dat het om een tijdelijke woonoplossing gaat, waarbij de slechte marktomstandigheden er ook voor zorg dragen dat geen te hoge prijzen zullen worden gevraagd. Wanneer een eigenaar / verhuurder een te hoge prijs vraagt, zal hij geen huurder vinden en dus met dubbele lasten blijven zitten', zo schreef zij in een brief aan de Tweede Kamer (17 januari 2012).


Maar in gebieden met woningschaarste, zoals in steden als Utrecht en Amsterdam, en in regio's als Noordoost Brabant en West Gelderland, zouden de huren wel eens fors kunnen stijgen als het puntenstelsel wordt losgelaten. Frans Emmerik, directeur van de Stichting Koopwoningtehuur, helpt huiseigenaren die hun woning niet verkocht krijgen aan een tijdelijke huurder. Hij verwacht dat als het puntenstelsel wordt losgelaten 'het hek van de dam is'. Zijn ervaring is dat huiseigenaren vaak erg hoge huren willen vragen. Hij remt ze daarin af door op het puntenstelsel te wijzen en het feit dat de huurder weinig rechten heeft. 'De essentie van tijdelijke verhuur is het opvangen van extra lasten in verband met een dubbele woning. Daarom pleiten wij voor kostenreductie en niet voor maximale huuropbrengst', zegt Emmerik. Bovendien zou die tijdelijke huurder, wanneer de woning hem of haar bevalt, ook wel eens interesse kunnen krijgen om op termijn de woning te kopen. 'Dat is de praktijk van dit moment', zegt Emmerik. Ook om die reden is het beter niet een te hoge huurprijs te vragen.
Categorie:
Tag(s):