dinsdag, 13. maart 2012 - 17:51

Maatregelen genomen voor aanpassing luchtruimten bij isoleercellen

Amsterdam

Bij vijf gevangenissen zijn met onmiddellijke ingang tijdelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat gedetineerden die in de isoleercel verblijven worden gelucht in luchtruimten die niet voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag.

Vijf andere gevangenissen waar de luchtruimten bij de isoleercellen niet voldeden hadden al eerder een alternatief gevonden of waren inmiddels niet meer in gebruik.

Door deze maatregelen worden momenteel alle gedetineerden gelucht in ruimten die voldoen aan de wettelijke vereisten. De tijdelijke maatregelen zijn in afwachting van structurele verbouwingen van de luchtruimten. Dit schrijft staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer.

De verbouwingen zijn een gevolg van een eerdere uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Deze constateerde dat niet was voldaan aan het wettelijk recht dat een gedetineerde tijdens het luchten in de buitenlucht moet kunnen verblijven. In de overdekte luchtruimte was slechts een raam verwijderd.

De rechter bepaalde ook dat een gedetineerde in de isoleercel van de Amsterdamse penitentiaire inrichting Tafelbergweg een vergoeding van €2,50 ontving per keer dat hij in de luchtruimte daar gelucht werd. In tien inrichtingen bleken 31 luchtruimten niet te voldoen aan de vereisten. In vier van deze tien inrichtingen is aan gedetineerden die hun beklag hadden gedaan een compensatie toegekend.
Provincie:
Tag(s):