vrijdag, 16. maart 2012 - 21:17

Maatregelen regiotaxi

Oosterschelde

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio heeft in zijn vergadering van 9 maart jl. besloten, een tweetal maatregelen aan gemeenten voor te leggen om de kosten van de Regiotaxi te kunnen beheersen.

De maatregelen zijn:
• aanpassing van het instaptarief en het kilometertarief voor alle pashouders (instaptarief € 1,10 en kilometer tarief € 0,25);
• de openingstijden van de Regiotaxi-Oosterschelde aan te passen naar 07.00 — 23.00 uur.

De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om voor 1 juni hun standpun-ten bekend te maken waarna het bestuur SWVO op 27 juni een definitief besluit neemt over de maatregelen. Zoals eerder aangekondigd zullen de maatregelen pas ingaan op 1 augustus 2012.

De klanten van de Regiotaxi-Oosterschelde worden na besluitvorming over de maatregelen geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):