dinsdag, 5. juni 2012 - 11:54 Update: 08-07-2014 0:27

Mannen kunnen zorg en werk moeilijk combineren

Het tijdschrift Groter Groeien deed in samenwerking met De Nationale Ouder Monitor 2011 een onderzoek naar ‘Vaders, Werk & Opvoeden’.

Het blijkt dat veel mannen moeite hebben met hun aandacht verdelen tussen werk en kinderen.

Maar liefst 30% van de vaders met kinderen op de basisschool die meededen aan het onderzoek zit in zijn maag met de combinatie werk en gezin. Zo vraagt een vader uit het onderzoek zich af: “Als ik bij het afzwemmen van mijn kind wil zijn, kan ik niet die belangrijke meeting op mijn werk voorzitten. Hoe doen andere mannen dat? Gaan die ook eerder naar huis terwijl de vergadering nog niet is afgelopen? Blijven die thuis als hun kind ziek is?”

Pedagoog Marit van der Pruik legt uit: “Mannen willen een grotere rol spelen in het gezin, maar de maatschappij is nog steeds erg op fulltime werkende mannen gericht. Ook al werken ze bijvoorbeeld een dag thuis of een dag minder, de werkgever vraagt toch een fulltime inzet. Dat maakt het lastig voor ze.”

Van de vaders heeft 19% slapeloze nachten door internet: “Wat zit mijn kind toch te doen achter die computer? Hoe weet ik dat hij geen sites bezoekt die niet voor zijn ogen bestemd zijn? Voor welke leeftijd is dat programma eigenlijk? Zit er niet te veel geweld en seks in?”

Andere uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere dat 6% van de vaders denkt dat hij de afgelopen jaren méér invloed heeft gekregen op de opvoeding van zijn kinderen, 22% van de mannen vindt dat gamen, mobiele telefoons en internet een positieve invloed op de opvoeding hebben, 11% is niet zo blij met de bemoeienis van familie en vrienden met de opvoeding, 34% is erg te spreken over de bijdrage die het kinderdagverblijf of de school levert aan de opvoeding, 30% maakt strenge afspraken met zijn kinderen over hoe lang zij met hun pc, telefoon of game bezig mogen zijn en 15% van de mannen vindt het moeilijk om het gezinsleven met het zien van vrienden te combineren.
Categorie:
Tag(s):