zaterdag, 29. december 2012 - 9:03 Update: 03-07-2014 1:03

Medewerkers jeugdgevangenissen zien steeds meer geweld

Medewerkers jeugdgevangenissen zien steeds meer geweld
Foto: Archief EHF

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat medewerkers van jeugdgevangenissen steeds vaker te maken krijgen met geweld.

Van de medewerkers kreeg 45 procent in 2011 en 2012 te maken met fysieke agressie door jongeren. Dat is bijna 15 procent meer dan vijf jaar geleden. Vooral jonge medewerkers hadden in 2012 last van agressie en geweld. Van de medewerkers tussen de 20 en 29 jaar werd 81 procent hiermee geconfronteerd, terwijl van de collega's boven de 50 jaar slechts ruim de helft met agressie en geweld te maken kreeg. Daarnaast is het geweld vaker gericht op mannen dan op vrouwen. Van alle vrouwen ervoer 58 procent agressie of geweld tegen 72 procent van de mannen. Collega's onderling zijn wel tevredener over de manier waarop zij met elkaar omgaan. In vergelijking met vijf jaar geleden wordt er minder gescholden, geschreeuwd en gepest. Ook werd de fysieke agressie door collega's minder.
Provincie: