maandag, 29. oktober 2012 - 11:13

Medewerkers Rijkswaterstaat deels terug naar triltoren

Utrecht

Een deel van de medewerkers van Rijkswaterstaat keert vandaag weer terug naar gebouw Westraven in Utrecht. Enkele vleugels van de laagbouw van het pand zijn weer opengesteld voor gebruik.

Het Rijkswaterstaatkantoor werd 28 juni op last van de Rijksgebouwendienst ontruimd nadat enkele medewerkers in de hoogbouw trillingen hadden ervaren.

Uit onderzoek naar de trillingen kwam naar voren dat de glaswasinstallatie van Westraven als bron fungeerde. Door de specifieke bouwwijze van het pand en de aard van het meubilair, zijn de trillingen die door de installatie werden veroorzaakt extra versterkt. Tijdens het onderzoek kwam een ander mankement aan het licht. Gebleken is dat de bevestiging van de stalen stijlen van de vides in de voor- en achtergevel van het hoogbouwgedeelte van Westraven niet voldoet. De bevestigingen, die bestaan uit in het beton gelijmde ankers, zijn ontworpen om krachten door wind en temperatuurverschillen te kunnen opvangen. De huidige bevestiging kan volgens het onderzoek de krachten onvoldoende opnemen.

Herstelwerkzaamheden
Om risico’s voor de veiligheid van medewerkers uit te sluiten werd tot herstelwerkzaamheden besloten. Ondanks dat deze werkzaamheden nog niet zijn afgerond, zijn ze niet van zodanige aard dat naast de hoogbouw ook de volledige laagbouw van het pand afgesloten moet blijven. Vandaar dat de gemeente Utrecht een gebruikersvergunning heeft verleend voor een deel van de laagbouw van Westraven. Vandaag kunnen ongeveer zeshonderd medewerkers daarom weer terug naar hun werklocatie. De overige van de ongeveer vijftienhonderd medewerkers die normaal gesproken werkzaam zijn in Westraven, blijven gehuisvest op alternatieve locaties. Naar verwachting zijn alle herstelwerkzaamheden aan het kantoorpand 1 januari 2013 afgerond.
Provincie:
Tag(s):