maandag, 20. februari 2012 - 10:54

Medewerkers sociale werkvoorziening voeren actie in Leeuwarden

Leeuwarden

Medewerkers van Friese sw-bedrijven voeren disndag 21 februari actie in Leeuwarden tegen de afbraakplannen van het kabinet voor de sociale werkvoorziening.

Door de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.

Op het Hofplein/Raadhuisplein protesteren vanaf 12.00 uur honderden medewerkers van de Friese sw-bedrijven. Kaderleden van Abvakabo FNV uit de overheids- en welzijnssector tonen daar hun solidariteit met de sw’ers. De actie in Leeuwarden is onderdeel van de regionale werkonderbrekingen die Abvakabo FNV de komende weken in het hele land organiseert. Donderdag 22 maart is er op het Malieveld in Den Haag een landelijke manifestatie tegen de kabinetsplannen.

Met de acties wil Abvakabo FNV het volgende bereiken:
•geen verlies van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking;
•maximale toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking;
•mensen met een arbeidsbeperking moeten worden beloond met op zijn minst het wettelijk minimumloon: loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie;
•geen bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking;
•een fatsoenlijke cao.

De Tweede Kamer behandelt de WWNV eind april. Door deze wet moeten mensen met een arbeidsbeperking vanaf 2013 aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt, voor een loon onder het wettelijk minimum. De Abvakabo vreest dat veel mensen met een arbeidsbeperking uiteindelijk in de bijstand terechtkomen.
Provincie:
Tag(s):