dinsdag, 22. mei 2012 - 20:38

Meer communicatie, dus meer betrokkenheid bij woninginbraken

Zeeland

Sinds dinsdag informeert de politie Zeeland de bevolking meer bij woninginbraken. Ze hopen dat getuigen hun meer gaan helpen bij het oplossen ervan. Ook hopen ze dat huisbezitters meer preventieve maatregelen gaan treffen.

De laatste jaren is het aantal woninginbraken met 70 procent gestegen (van 800 in 2006 naar 1350 in 2011). Een andere ontwikkeling is dat de communicatie van Politie Zeeland via nieuwe en social media directer gericht wordt op de burger naast de pers. Vanwege deze twee redenen heeft Politie Zeeland besloten om de communicatiestrategie rondom woninginbraken te veranderen.

Zo spoedig mogelijk na een woninginbraak wordt ‘communiceren tenzij’ het uitgangspunt. Ze doen dit middels Twitter, nieuwsberichten op de website politie.nl/zeeland en persberichten. Een extra mogelijkheid tijdens een heterdaadsituatie is de inzet van Burgernet, ondersteund met Twitterberichten. Hierbij betrekken ze onmiddellijk mensen in de omgeving van de inbraak en 'organiseren' ze extra ogen en oren.

Hoewel de politie hierdoor meer berichten gaat verspreiden, denken ze niet dat er een stortvloed aan berichten en informatie wordt verspreid. Tijdens de start communiceren ze nog niet over pogingen tot inbraak en inbraken in vakantiewoningen.
Provincie:
Tag(s):