donderdag, 10. mei 2012 - 18:38

Meer dan 200 aanmeldingen bij Levenseindekliniek

Den Haag

Twee maanden na de opening van de Levenseindekliniek, waren er meer dan 200 aanmeldingen van mensen met een euthanasiewens bij deze kliniek.

Er meldden zich twee maal zo veel vrouwen aan als mannen. Tweederde van de patiënten heeft een somatische en een derde een psychiatrische aandoening. Inmiddels is er driemaal euthanasie uitgevoerd. Tweemaal door een arts van de ambulante teams verbonden aan de kliniek en eenmaal, na begeleiding door een ambulant team, door de eigen arts van de patiënt. De uitvoeringen zijn gemeld bij de regionale toetsingscommissies. Inmiddels werkt de kliniek met 11 ambulante teams. Binnenkort zullen hieraan nog vijf teams worden toegevoegd.

Het aantal aanmeldingen is sinds 1 maart gemiddeld vijf per dag. Momenteel komen en twee à drie aanmeldingen per dag binnen. De meeste aanmeldingen komen uit de Randstad en Utrecht.

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een euthanasiewens die aan de criteria van de wet voldoen, maar van wie de eigen arts de euthanasie niet kan of wil uitvoeren. De kliniek werkt met ambulante teams, bestaande uit een arts en verpleegkundige. De teams zullen, daar waar mogelijk, de eigen arts van de patiënt betrekken bij de procedure.
Provincie:
Tag(s):