vrijdag, 24. februari 2012 - 15:57 Update: 08-07-2014 0:54

Meer deskundigheid in besturen pensioenfondsen

Den Haag

Pensioenfondsen kunnen straks kiezen voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Voor een aantal belangrijke besluiten heeft dat bestuur dan nog de goedkeuring nodig van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Pensioenfondsen kunnen daarnaast ook kiezen voor een bestuursmodel dat uit werkgevers, werknemers en bovendien ook uit pensioengerechtigden bestaat.

Kamp regelt hiermee dat – bij deze keuze – pensioengerechtigden steeds recht op een plek in het bestuur hebben (maximaal een kwart van het aantal zetels). Kamp gaat hiermee een stap verder dan het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Koºer Kaya (D66) en Blok (VVD) waarin ouderen pas na een raadpleging in het bestuur deel kunnen nemen.

Aanvullend is in het wetsvoorstel bepaald dat werkgevers in dit bestuursmodel minder zetels krijgen als de pensioenpremie gemaximeerd is.
Categorie:
Tag(s):