dinsdag, 4. december 2012 - 15:53

Meer ernstig gewonden in verkeer onder 50-plussers

Den Haag

Het aantal ernstig gewonden in het verkeer is in 2011 met 5,2% toegenomen. Raakte er in 2010 in het verkeer 19.100 personen ernstig gewond, steeg dit aantal in 2011 naar 21.100 duizend. Dit schrijft minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is het aantal gewonden niet uit te splitsen in leeftijd, vervoersmiddel en wegkenmerken. Wel blijkt dat ouderen en fietsers vaker slachtoffer worden van een ernstig verkeersongeval.

De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is grotendeels te verklaren doordat er meer wordt gefietst door 50-plussers. Dit zijn fietsers met een verhoogd risico op ongevallen met letsel.

Het fietsgebruik in deze groep is in de periode 1993-2009 gestegen met circa 60%. Dit komt zowel door de vergrijzing als een toename in het fietsgebruik per persoon.
Provincie:
Tag(s):