dinsdag, 4. september 2012 - 8:29

Meer geweld en aanhoudingen bij voetbalwedstrijden

Utrecht

Het aantal aangehouden verdachten bij het voetbal valt het afgelopen seizoen beduidend hoger uit. Zo'n 908 personen werden opgepakt. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van het seizoen 2010-2011. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme het CIV.

Afgelopen seizoen vonden bij 702 van de 778 gespeelde wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal 739 incidenten plaats. Niet alleen voetbalwedstrijden waren afgelopen seizoen regelmatig het toneel van ongeregeldheden. Ook buiten het stadion zorgden voetbalvandalen herhaaldelijk voor omvangrijke openbare orde verstoringen en ernstige geweldplegingen.

Om nu en in de toekomst van voetbal een feest te maken voor de goedwillende supporters, dient naast de aandacht voor ordehandhaving de focus ook meer te worden gelegd op de versterking van de opsporing en vervolging van ordeverstoorders en op een dadergerichte aanpak. Afgelopen seizoen is hierin een eerste duidelijke stap gezet door meer te investeren in het opsporen van voetbalgerelateerde verdachten, en met succes! Daarom valt het aantal aangehouden verdachten (908) dit seizoen beduidend hoger uit.

Driekwart first arrested
Bij driekwart van de aanhoudingen gaat het om personen die voor het eerst in aanraking komen met politie / justitie voor een voetbalgerelateerd feit. Dit percentage is al jaren gelijk. Dat komt omdat bij voetbalvandalisme de individuele pakkans relatief klein is. Hierdoor kan het gemakkelijk zo zijn dat supporters wel betrokken zijn geweest bij voetbalgerelateerde overlast en criminaliteit, maar niet in officiële registraties van politie en/of justitie voorkomen.

Stadionverboden
We constateren dat het voetbalvandalisme in omvang (aantal delicten en daders) is toegenomen en dat de (gewelds)incidenten die plaatsvinden grimmig en vaak extreem heftig van aard zijn (zoals de bestorming van het Maasgebouw). Het aantal civielrechtelijke en strafrechtelijke stadionverboden is dan ook fors toegenomen.
Provincie:
Tag(s):