vrijdag, 13. april 2012 - 9:43 Update: 08-07-2014 0:53

Meer langdurig werklozen

Het aantal werklozen dat al een jaar of langer werkloos is, is fors opgelopen: van 91 duizend in 2009 tot 139 duizend in 2011. Vooral 25-tot-45-jarigen en laagopgeleiden zijn veel vaker langdurig werkloos. Bij jongeren heeft de werkloosheid veelal een kortdurend karakter.

De werkloosheid kwam in 2011 uit op bijna 420 duizend personen. Dat waren er 120 duizend meer dan in 2008. Nadat in 2009 de kortdurende werkloosheid sterk was gestegen, is tussen 2009 tot 2011 vooral het aantal langdurig werklozen toegenomen. De lichte daling van de werkloosheid in 2011 kwam geheel voor rekening van de kortdurige werkloosheid.

In 2009 was bijna een kwart van de werklozen een jaar of langer werkloos, in 2011 was dat een derde.
Categorie:
Tag(s):