vrijdag, 18. mei 2012 - 20:49

Meer Nederlanders lopen grote kans op hart- en vaatziekten

Amersfoort

In Nederland worden 500.000 patiënten behandeld voor een schildklieraandoening. Probleem is dat veel klachten niet typisch zijn voor een schildklierziekte, waardoor een schildklieraandoening niet of niet direct herkend wordt.

Daardoor zijn er naar schatting 300.000 mensen met een schildklierziekte die nog niet ontdekt zijn. Deze groep zou extra alert moeten zijn, want uit onderzoek blijkt dat zij een verhoogde kans hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Schildklier Organisaties Nederland (SON) vraagt daarom in de Week van de Schildklier meer aandacht voor de relatie tussen schildklierziekte en hartaandoeningen.

Volgens prof. dr. Jan Smit van het UMC Radboud te Nijmegen heeft het onderwerp schildklierziekten op dit moment in de gezondheidszorg te weinig aandacht. De gevolgen die schildklierziekten voor het functioneren van het lichaam kunnen hebben, zijn onvoldoende bekend.

Dit geldt ook voor de relatie tussen een niet goed functionerende schildklier en hartaandoeningen. Smit pleit dan ook voor meer bewustwording voor dit onderwerp.

Schildklier en het hart: meer aandacht essentieel
Schildklierhormoon heeft grote invloed op het hart- en vaatstelsel. Voor de Schildklier Organisaties Nederland was dit de reden om in de Week van de Schildklier, die dit jaar van 21 tot en met 26 mei plaatsvindt, voor het thema ‘Schildklier en het Hart’ te kiezen.

Mensen die niet behandeld worden voor een schildklieraandoening moeten extra alert zijn: uit onderzoek blijkt dat zij een verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten hebben. Ook schildklierpatienten die niet goed ingesteld zijn op hun medicatie lopen een verhoogd risico. En daar moet meer bekendheid voor komen.

Verraderlijke ziekte
Een schildklieraandoening is een verraderlijke ziekte die geleidelijk op alle niveaus de gezondheid kan aantasten. Het probleem is dat veel klachten niet typisch zijn voor een schildklierziekte, waardoor een schildklieraandoening niet of niet direct herkend wordt.

Denk aan vermoeidheid, gewichtsverandering en gewrichtspijn. Een schildklieraandoening is in de meeste gevallen goed te behandelen. Met een tijdige diagnose en adequate behandeling kan veel ellende voorkomen worden.

Voor meer informatie zie www.weekvandeschildklier.nl
Provincie:
Tag(s):