maandag, 29. oktober 2012 - 9:39

Meer plek op Voorschool in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Utrecht

Meer plekken voor Voor- en Vroegschoolse (VVE) opvang creëren in de groeiende wijk Leidsche Rijn is één van de speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014.

In heel Utrecht zijn nu in totaal 1409 voorschoolplaatsen gerealiseerd. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is het aantal voorschoolplaatsen de afgelopen twee jaar uitgebreid met 135 plaatsen, van 56 naar 191. Daarmee is er in deze wijken nu voor elk doelgroepkind plek. Vanochtend nam Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp deel aan een ouderbijeenkomst bij het Peutercentrum op Brede School Waterwin in Terwijde. Eén van de locaties waar extra voorschoolplaatsen bij kwamen.

Op de Voorschool kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs hun woordenschat en taalgebruik verbeteren. Zo kunnen zij taalachterstand inlopen en een goede start op de basisschool maken. Jeroen Kreijkamp: "Naast de uitbreiding van het aantal voorschoolplekken, willen we de kwaliteit van de VVE verbeteren. Deze staat of valt met de kwaliteit van de leidsters. Daarom investeren we in opleiding van deze pedagogisch werkers."

Gemengde groepen
Welzijnsorganisatie Doenja dienstverlening is verantwoordelijk voor de peutergroepen in Leidsche Rijn. Carine Thesingh, directeur van Doenja dienstverlening, is blij dat zij door de uitbreiding van deze VVE-plaatsen alle kinderen heeft kunnen plaatsen. "Per groep van 15 peuters, zijn er 4 tot 5 voorschoolplaatsen. De VVE-peuters komen vier dagdelen per week, de overige peuters twee dagdelen. Doordat de kinderen in dezelfde groep zitten, leren ze enorm veel van elkaar!"

Uit onderzoek dat de Universiteit Utrecht van 2007-2011 in Utrecht uitvoerde, bleek vorig jaar al dat het voor de VVE-kinderen goed is om samen met niet-VVE kinderen in één groep te zitten. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern worden overal peuterspeelzaalplaatsen en VVE-plaatsen gemengd. Ook in andere wijken stimuleert de gemeente dit zoveel mogelijk.
Provincie:
Tag(s):