zaterdag, 31. maart 2012 - 17:33

Meerderheid raad Alphen stemt voor komst Maximabrug

De Maximabrug komt. De meerderheid van de raad van Alphen aan de Rijn heeft donderdagavond hiermee ingestemd. Het toekomstige tracé komt op de zuidoever in het verlengde van de Vennootsweg te liggen en keert op de noordoever met een lus terug richting de oeverweg langs de Oude Rijn.

Deze locatie vermijdt de doorkruising van de Landlustweg en heeft op de lange termijn de minst belastende milieu- en landschappelijke effecten.

De komst van de Maximabrug vermindert het verkeer door de smalle dorpskern van Koudekerk aan den Rijn. Het zware vrachtverkeer van en naar industrieterrein Hoogewaard zorgt voor milieuoverlast (geluid, lucht en trillingen) en gevaarlijke verkeerssituaties. Die situatie is al jaren onwenselijk. Een andere belangrijke voorwaarde voor de aanleg van de brug is aansluiting op een toekomstige Alphense rondweg. Als deze rondweg wordt aangelegd, zou deze combinatie van brug en rondweg een aantrekkelijke route rondom de stad kunnen bieden. Daarmee zal de combinatie een verbetering zijn voor het groene hart en de kwaliteit van de leefomgeving.
Provincie:
Tag(s):