dinsdag, 14. februari 2012 - 18:42

Meeste Gelderlanders sporten, maar leefstijl nog te vaak ongezond

76% van de Gelderlanders sport minimaal één keer per maand. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 66%. Dit blijkt uit de Gelderse Sportmonitor, een onderzoek naar het sportgedrag van inwoners van 34 gemeenten in Gelderland.

De inwoners van Gelderland scoren hiermee boven de sportnorm die de provincie in het programma “Gelderland Sport” heeft gesteld: in 2016 moet driekwart van de Gelderse burgers 1x in de maand aan sport doen. “Maar toch zijn we er nog lang niet”, vindt gedeputeerde Jan Markink: “In het onderzoek is ook gekeken naar gezondheidsnormen, fitnormen en leefstijl. Teveel Gelderlanders scoren dan echt onder de maat”.

De Gelserse Sportmonitor is opgesteld door de Gelderse Sport Federatie (GSF) en geeft een 0-meting over het sport- en beweeggedrag van de inwoners van 34 Gelderse gemeenten. In het onderzoek is naast het sportgedrag ook gekeken naar leefstijl, onder andere naar rookgedrag, alcoholgebruik en overgewicht. Op deze leefstijl-onderdelen scoort een aantal regio's en doelgroepen in Gelderland ongunstig, waaronder regio Rivierenland, allochtonen en hoger opgeleiden. Markink: "Als we naar overgewicht, kijken dan scoren Rivierenland en de Achterhoek nog te ongunstig. Hier is nog veel werk aan de winkel."

In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal normen: Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO-norm), de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm.

Drie kwart (76%) van de Gelderse bevolking mag zich sporter noemen volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO-norm) en sport minimaal één keer per maand. Dit is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde (66%). Binnen de volgende regio's/groepen ligt de sportdeelname lager: regio Rivierenland, ouderen, Gelderlanders met een beperking en/of chronische aandoening, lager opgeleiden, niet-werkenden en beneden modaal verdieners.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), normeert lichaamsbeweging vanuit een gezondheidskundig oogpunt. Voor het behoud van een goede gezondheid is het voor volwassenen gewenst om op ten minste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Ruim de helft (56%) van de Gelderse bevolking (18 tot 65 jaar) voldoet aan de NNGB. Gelderland blijft licht achter bij Nederland voor wat betreft deze norm (61%). In dat opzicht is er in Gelderland dus nog winst te boeken. Gelderse regio's en groepen die minder scoren op de NNGB zijn de regio Rivierenland, mannen, allochtonen, hoger opgeleiden en boven modaal verdieners.

Verder is er de fitnorm die de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging normeert die nodig is voor een goede conditie van het hartvaatstelsel. Om dit te bewerkstelligen is 3x per week ten minste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging nodig. Gelderland steekt ten opzichte van landelijke cijfers gunstig af met de fitnorm. Landelijk voldoet 24% aan de fitnorm; Gelderland scoort 36%.
Voor de fitnorm zijn de risicogroepen/regio's: regio Rivierenland, ouderen (50 tot 65 jaar), mensen met een beperking en/of chronische aandoening en niet-werkenden.

Gelderland heeft minder rokers (17%) dan het landelijk gemiddelde van 23%. Rokers sporten en bewegen minder dan niet rokers. Het aantal alcoholgebruikers ligt met 80% op het landelijke niveau. Hoger opgeleiden, scholieren/studenten en mensen met een midden en hoog inkomen drinken meer alcohol dan gemiddeld. 42% van de Gelderlanders heeft overgewicht, waarvan 10% in ernstige vorm.. Hoewel Gelderland hiermee beter scoort dan het landelijke gemiddelde (47%) is dit nog steeds een hoog percentage. Met name in Rivierenland en de Achterhoek hebben veel mensen overgewicht. Zij sporten en bewegen minder dan mensen met een gezond gewicht.

De sportmonitor is een product van het programma: Gelderland Sport. Een provinciaal programma dat o.a als doel heeft de Gelderse samenleving vitaler te maken. Gedeputeerde Markink: "Wij geven de gemeenten met deze sportmonitor een 0-meting in handen waar zij beleid op kunnen maken. Ik hoop dat zij worden uitgedaagd om in 2016 met elkaar op het gewenste breedtesportniveau te komen. We blijven dit monitoren, want sport maakt de samenleving vitaler en daagt mensen uit te excelleren. Dat heeft Gelderland hard nodig nu het economisch iets minder gaat."pe persbericht
Provincie:
Tag(s):