woensdag, 28. maart 2012 - 15:05

Meeste mbo-opleidingen van vier naar drie jaar

Den Haag

Het overgrote deel van de mbo-opleidingen kan ingekort worden van vier naar drie jaar. Compacte én intensieve opleidingen zijn aantrekkelijker voor studenten en vormen daarmee een goed alternatief voor de ‘havo-route’.

Ze kunnen zo eerder aan de slag of vlot doorstromen naar het hbo, terwijl ze in vergelijking met de huidige vierjarige opleidingen hetzelfde leren. 47 van de ruim 600 beroepsopleidingen mogen onderwijsinstellingen straks desgewenst nog in vier jaar aanbieden.

Minister Van Bijsterveldt heeft woensdag een advies hiertoe van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, het samenwerkingsverband van middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven) overgenomen en naar de Tweede Kamer gestuurd.

‘Behoefte aan goed opgeleide vakmensen’
Minister Van Bijsterveldt: “Het verkorten en intensiveren van opleidingen is een belangrijke stap in het verbeteren en aantrekkelijker maken van ons middelbaar beroepsonderwijs. Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van directiesecretaresses tot elektrotechnici en van opticiens tot bakkers. Ik verwacht dat door opleidingen te verkorten en het onderwijs te intensiveren meer jongeren zullen kiezen voor een beroepsopleiding en deze ook zullen afronden om vervolgens goed beslagen de arbeidsmarkt te betreden of vlot door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.”

Focus op vakmanschap
Van Bijsterveldt heeft vorig jaar een serie ambitieuze maatregelen aangekondigd die in onderlinge samenhang de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het mbo verder verbeteren. Deze voornemens zijn samengebracht in het actieplan Focus op Vakmanschap. Hierin werd onder meer aangekondigd dat opleidingen op mbo niveau 4 worden teruggebracht van vier naar drie jaar, op een enkele uitzondering na.

Uitzonderingen vooral in techniek
Van Bijsterveldt had SBB advies gevraagd om te kunnen bepalen welke opleidingen wel en welke niet voor verkorting in aanmerking komen. Voor 47 kwalificaties bleek het nodig om de mogelijkheid te laten bestaan de opleidingsduur van vier jaar te handhaven. Het betreft merendeels technische opleidingen, zoals manager havenlogistiek, luchtvaartdienstverlener en allround operationeel technicus.

Liever intensiever
Tot eind jaren 1980 waren de meeste opleidingen in het mbo 3 jaar. Veel opleidingen zijn sindsdien opgerekt tot vier jaar, terwijl daar inhoudelijk niet altijd noodzaak toe was. Mbo studenten gaven de laatste jaren in verschillende onderzoeken aan liever een intensiever onderwijsprogramma te volgen met meer uitdaging. De verwachting is ook dat een intensiever en korter programma schooluitval in het mbo helpt terugdringen.
Provincie:
Tag(s):