donderdag, 19. januari 2012 - 14:25

Meldkamer ambulancedienst Zeeland onder verschept toezicht

Middelburg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 18 januari jl. de ambulancemeldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg onder verscherpt toezicht geplaatst.

Aanleiding was een calamiteit in 2011 die de inspectie heeft onderzocht. Op basis van de constateringen uit dit onderzoek concludeert de inspectie dat de aansturing van de meldkamer onvoldoende is en dat dit risico’s voor het kunnen leveren van verantwoorde ambulancezorg oplevert.

De inspectie benoemde op basis van haar onderzoek een aantal ernstige tekortkomingen in de aansturing en uitvoering van de meldkamerprocessen. Daardoor kwam zij tot het oordeel dat de kwaliteit van zorgverlening op de meldkamer niet of in onvoldoende mate voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen. De meldkamer voldoet niet aan de randvoorwaarden, conform wet- en regelgeving en landelijke veldnormen, om op een verantwoorde wijze ambulancezorg te organiseren.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 18 januari 2012 en is van kracht voor een periode van vier maanden. Gedurende deze periode zal extra toezicht worden gehouden. Zodra de ambulancemeldkamer weer voldoet aan de gestelde eisen zal het verscherpt toezicht worden opgeheven.
Provincie:
Tag(s):