woensdag, 1. februari 2012 - 16:58

Meldplicht Schmallenbergvirus uitgebreid

Den Haag

Met ingang van donderdag 2 februari 2012 is de meldplicht van het Schmallenbergvirus uitgebreid met alle vondsten van een besmetting met het Schmallenbergvirus op basis van onderzoek van (bloed)monsters. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie woensdag.

Aanleiding hiervoor is het beschikbaar komen van een aanvullende testprocedure die veehouders de mogelijkheid biedt om bloed van hun dieren te laten onderzoeken op de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus.

Tot nu toe gold de meldplicht alleen voor de zichtbare (klinische) verschijnselen die kunnen wijzen op aanwezigheid van het virus, nl. misvormde nieuwgeboren herkauwers.

De kans dat het Schmallenbergvirus op dit moment nog in bloed van volwassen dieren wordt aangetroffen is overigens klein, aangezien de klinische verschijnselen die nu in Nederland bij herkauwers worden waargenomen het gevolg zijn van een infectie die al enkele maanden geleden heeft plaatsgevonden.
Provincie:
Tag(s):