dinsdag, 31. januari 2012 - 20:59

Meppel in beeld als Culturele gemeente van Drenthe

Meppel

Meppel mag zich in 2013-2014 waarschijnlijk Culturele gemeente van Drenthe noemen. Als het definitieve plan in juni wordt goedgekeurd, krijgt Meppel van de provincie Drenthe de titel en een financiële bijdrage om extra culturele activiteiten te organiseren voor een breed publiek. Meppel wil de activiteiten verbinden aan de viering van 200 jaar stadsrechten in 2014.

Gedeputeerde Rein Munniksma ziet volop mogelijkheden in het thema ‘verbinding’: ‘Meppel heeft in haar ideeënschets aangegeven verbindingen te willen leggen tussen cultuur, economie en innovatie. Alle disciplines komen aan bod, in samenspraak met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen. Als dat leidt tot een groter en breder publiek en een structurele verbetering van de culturele infrastructuur, is de titel Culturele gemeente welverdiend.’

Voor Meppel heeft de benoeming meerdere positieve effecten. Het kan bijdragen aan het versterken van de ondernemingskracht van de Meppeler samenleving, het vergroten van de samenwerking en het versterken van de uitstraling van Meppel. De viering van het 200-jarig
bestaan van de stad wil zij daarom graag een plek geven in het theaterseizoen 2013-2014.

De ‘Culturele gemeente van Drenthe’ is een initiatief van de provincie Drenthe. Sinds 2002 benoemt de provincie eens in de twee jaar een cultuurgemeente in Drenthe. Het doel van culturele gemeente is het structureel versterken van de culturele infrastructuur en het vergroten
van samenhang en kwaliteit in het aanbod. Enerzijds door een groter en breder publiek te bereiken met culturele evenementen, anderzijds door actieve participatie van inwoners van de gemeente. Eerder werden benoemd: Aa en Hunze (2011), Westerveld (2009), Hoogeveen
(2007/2008), Assen (2005) en Borger-Odoorn (2002).
Provincie:
Tag(s):