donderdag, 3. mei 2012 - 21:16

Meppel schort huishoudinkomenstoets op

Meppel

De gemeente Meppel heeft besloten de uitvoering van de huishoudinkomenstoets op te schorten. Op 1 januari 2012 is de huishoudinkomenstoets in de Wet werk en bijstand (Wwb) in werking getreden. Deze maatregel wordt teruggedraaid in het akkoord dat de regeringspartijen VVD en CDA donderdagavond 27 april gesloten hebben met Groen Links, D66 en Christen Unie.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeenten toegezegd zo snel mogelijk te informeren over de gevolgen van het zogeheten ‘wandelgangenakkoord’ voor de huishoudinkomenstoets. In afwachting van meer duidelijkheid schort de gemeente Meppel de werkzaamheden rond de uitvoering van dit onderdeel op.

Wethouder Myriam Jansen: “Wij begrijpen dat het voorlopig stopzetten van de werkzaamheden rond de huishoudinkomenstoets voor verwarring kan zorgen. Helaas weten wij niet welke gevolgen het terugdraaien van de maatregel heeft, omdat de toets nog wel deel uitmaakt van een in werking getreden wet. Wij wachten het bericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af. Zodra meer bekend is informeren wij onze inwoners hierover die het direct aangaat.”

De huishoudinkomenstoets is sinds 1 januari van kracht. Uitgangspunt is dat binnen één huishouden maximaal één bijstandsuitkering verstrekt wordt. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van de ouder(s) en van inwonende kinderen. Ouder(s) en kinderen kunnen hierdoor hun recht op bijstand ( deels) verliezen. Vanaf 1 januari 2012 geldt de wet voor nieuwe gevallen. Per 1 juli zou de wet ook voor bestaande gevallen gelden en moeten gemeenten dus naar het huidige bestand mensen met een uitkering kijken. Het plan zou grote gevolgen hebben voor de inkomenspositie van gezinnen met inwonende kinderen boven de 18 jaar.

De gemeente Meppel heeft de afgelopen maanden de inwoners die directe financiële gevolgen ondervinden van de huishoudsinkomenstoets geïnformeerd door persoonlijk voorlichting te geven over de huishoudinkomenstoets. Met alle mensen is een persoonlijk gesprek gevoerd. Deze mensen krijgen een dezer dagen een brief toegestuurd over de huidige stand van zaken. Zodra de definitieve uitwerking van het besluit bekend is, worden zij hierover wederom zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):