vrijdag, 2. november 2012 - 17:12 Update: 08-07-2014 0:45

Mijden van de spits Midden Nederland levert 5 miljoen euro op

Utrecht

Spitsvrij loont de samenleving. Dat blijkt vrijdag uit het onderzoek naar de effecten van dit spitsmijden project in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum.

“Spitsvrij zorgt voor bewuster reisgedrag en minder files. We hebben ons doel gehaald,” zegt gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie Utrecht.

Onderzoek naar effecten
In een uitgebreid onderzoek zijn de baten en kosten van Spitsvrij onderzocht. Op dit moment levert Spitsvrij 5 miljoen euro op aan maatschappelijke baten.

Dit zijn bijvoorbeeld een kortere reistijd van werknemers, een daling van verkeersslachtoffers, minder CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit.

Effect op A1 en A27 het grootst
Eerder bleek al dat de 5000 deelnemers zorgen voor 3000 minder auto’s in de spits per dag. Nu is ook preciezer door een onderzoeksbureau onderzocht wat daarvan het effect is op files.

Op de A28 neemt het aantal auto’s het meest af maar het effect is het grootst op andere wegen, namelijk die wegdelen waar door Spitsvrij net geen file ontstaat. Dat zijn in de avondspits de A1 richting Amersfoort en in de ochtendspits de A27 richting Utrecht.

Mogelijk vervolg
Spitsvrij loopt tot 31 december 2012. De verwachting is dat bij een verlenging van Spitsvrij de balans nog verder doorslaat in het voordeel. Dat komt vooral omdat eerdere investeringen langer benut worden. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om Spitsvrij een vervolg te geven.

Spitsvrij maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Midden Nederland. Hierin werken het rijk en de regionale overheden samen met een aantal toonaangevende werkgevers, die zich hebben verenigd in de U15, om te zorgen voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen.
Categorie:
Tag(s):