dinsdag, 7. augustus 2012 - 17:40

Milieudefensie in bezwaar tegen afschaffen 80-kilometerzones

Amsterdam

Milieudefensie dient deze week een bezwaarschrift in tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de stadsnelwegen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

De milieuorganisatie vindt dat het opofferen van de gezondheid van omwonenden door het verslechteren van de luchtkwaliteit de paar seconden tijdwinst op de snelwegen niet waard is.

Nederland kreeg eerder uitstel tot 2015 om aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen op basis van de belofte met extra maatregelen te komen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op basis van haar rekenmodel hoopt Schultz in 2015 aan de norm te voldoen. Wie kijkt naar de metingen ziet echter nog steeds forse overschrijdingen.

“Uit metingen blijkt dat de lucht nog steeds veel te vies is en we boven de EU-norm zitten. We moeten maatregelen nemen om de lucht schoner te krijgen in plaats van viezer.” aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Het gaat om de gezondheid van mensen. De luchtvervuiling langs de stadssnelwegen is ongeveer twee keer zo hoog als de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert als bovengrens.”

Vanaf 2 juli is de snelheid op de stadssnelwegen omhoog gegaan. Er is tot 10 augustus de kans om bezwaarschriften in te dienen. Naast Milieudefensie hebben ook de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Voorburg bezwaar aangetekend.
Provincie:
Tag(s):