vrijdag, 30. maart 2012 - 15:03

Milieuvluchten in Brabant en Zeeland van start

Zeeland

Dit voorjaar voeren de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en vier waterschappen uit Noord-Brabant en Zeeland controles uit op de naleving van milieuwetgeving in de verschillende regio’s.

Met behulp van inspectievliegtuigen controleren zij gezamenlijk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en afvalwaterlozingen. Met name bij de veehouderij en in de vollegronds-groententeelt zal scherp toegezien worden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de ruimte van 14 meter langs oppervlaktewater. Daarnaast wordt er extra gelet op gebieden met veel bloembollen, omdat in deze teelt de gebruiksvoorschriften voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen recent zijn aangescherpt in verband met mogelijke schadelijke gevolgen voor met name de bijen.

Op diverse dagen en tijdstippen vliegen controleurs van de NVWA en medewerkers van de waterschappen mee met een inspectievliegtuig. De deelnemende waterschappen zijn waterschap Brabantse Delta (West-Brabant), waterschap De Dommel (Midden- en Zuid-Oost-Brabant) en waterschap Aa en Maas (Noord-Oost-Brabant In Zeeland neemt waterschap Scheldestromen deel. Het totaal aantal vluchten is dit jaar uitgebreid.

Tegelijkertijd met de vluchten voeren teams op de grond controles uit, mede op basis van meldingen vanuit de lucht. Het controlegebied omvat nagenoeg de hele provincie Noord-Brabant en Zeeland. Bij elke controle van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan een monster uit de spuittank worden genomen. Op die manier wordt nagegaan of er geen verboden middel in zit, of stoffen die niet in de teelt zijn toegelaten.

De NVWA heeft een coördinerende taak in de handhaving als het gaat om de naleving van regels met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. Samen met de waterschappen let de NVWA onder andere op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de verplichte driftarme spuittechniek en het gebruik van kantdoppen. Dit is van belang om het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen (drift) te beperken en daarmee vervuiling van het water in sloten en grondwater tegen te gaan. Als er geen sloten in de buurt liggen, kijken de handhavers ook naar driftbeperkende maatregelen om nuttige insecten, zoals de honingbij, te beschermen. Voor sommige gewasbeschermingsmiddelen gelden nu extra verplichtingen hiervoor.

De waterschappen kijken daarnaast of er geen vervuild water van het land en/of het erf van agrarische ondernemers wegstroomt naar een nabijgelegen sloot.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een waarschuwing of een proces-verbaal aangezegd.

Uit landelijke cijfers blijkt dat het gebruik van driftbeperkende maatregelen nog niet op orde is. Als die situatie voort blijft duren, dan bestaat de kans dat toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen vervallen of nog strengere regels gaan gelden in de buurt van sloten. Een relatief kleine groep overtreders veroorzaakt hiermee een probleem dat de bedrijfsvoering van goedwillende collega’s kan raken. Ook daar zijn de controles op gericht.
Provincie:
Tag(s):