dinsdag, 31. januari 2012 - 18:48

Miljoenen voor stedelijke vernieuwing in Drenthe

Regio

De provincie Drenthe heeft ruim 4,6 miljoen euro toegekend aan zeven projecten voor stadsvernieuwing en herstructurering. Hiermee krijgt de woningbouw een impuls en wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van steden en dorpen in Drenthe.

De subsidies, met een maximum van 500.000 euro per project, zijn toegekend aan Nieuw-Buinen, Holwert-Zuid in Coevorden, Stadscentrum Hoogeveen, Centrumplan Eelde, Centrumplan Zuidwolde, Centrumplan Gieten en de dorpskern van Darp. Tevens is aan Nieuw-Buinen, Holwert-Zuid en Darp, gezien de samenhang van de maatregelen een meerjarensubsidie toegezegd.

Voor gedeputeerde Rein Munniksma (ruimtelijke ordening) is stads- en dorpsvernieuwing van wezenlijk belang voor de toekomst van Drenthe. “Het draagt bij aan de leefbaarheid en het is een antwoord op krimpproblematiek. In aansluiting op het provinciaal beleid is met name
gekeken naar projecten in krimpgebieden en is de nadruk gelegd op renovatie van woningen.“ Daarnaast helpt bouw van appartementen en renovatie van woningen mee aan een betere leefomgeving. “De centrumfunctie van dorpen en steden wordt versterkt en de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert.’’ Ook vindt Munniksma het belangrijk dat de projecten een bijdrage leveren aan het vlot trekken van de woningbouw. “Deze investeringen helpen de bouwsector en scheppen werkgelegenheid.” De belangstelling voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing was groter dan het beschikbare budget. Negen Drentse gemeenten hadden zestien subsidie-aanvragen ingediend,
voor een totaalbedrag van bijna 8 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):