vrijdag, 1. juni 2012 - 8:36

Minder files door betere doorstroming

Den Haag

Van januari tot en met april 2012 stonden we 2,2 miljoen uur minder in de file dan in dezelfde periode vorig jaar. De filedruk nam met 5,6 procent af terwijl nagenoeg evenveel verkeer gebruik heeft gemaakt van de wegen en ook het totaal aantal afgelegde kilometers gelijk is gebleven. Sinds 2000 is de totale filezwaarte niet zo laag geweest.

Minister Schultz van Haegen van Verkeer zegt: 'Dit is heel goed nieuws voor automobilisten en vervoerders. Maar ook voor mensen die rond notoire fileknelpunten leven. Minder files betekent ook schonere lucht voor omwonenden. Toch ben ik nog niet tevreden. Voor onze economie is het essentieel dat de bereikbaarheid optimaal is. Daar moeten we de komende jaren hard aan blijven werken.'

De betere doorstroming komt vooral doordat er de afgelopen periode op verschillende plaatsen wegen zijn verbreed en spitsstroken zijn geopend. De openstelling van nieuwe wegdelen op de belangrijke verkeersaders, de A2 en de A4 laten grote verbeteringen in reistijd zien.
Provincie:
Tag(s):