donderdag, 5. april 2012 - 9:35

'Minder jongeren onder de 16 jaar drinken alcohol'

Utrecht

De inspanningen van de laatste jaren om jongeren en hun ouders te doen inzien dat alcoholgebruik vóór het 16de levensjaar schadelijk is, lijken vruchten af te werpen.

De cijfers laten zien dat het percentage jongeren in de regio Midden-Nederland onder de 16 jaar dat alcohol drinkt is gedaald ten opzichte van vier jaar geleden. Wel wordt er nog steeds te veel gedronken. Dit blijkt uit het Schoolkracht onderzoek van GGD Midden-Nederland, dat eind 2011 is uitgevoerd.

Daling alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar
Vier jaar geleden had 55% van de jongeren onder de 16 in de regio Midden-Nederland al wel eens alcohol gedronken, nu is dat percentage gedaald naar 40%. Ook het percentage actuele (de afgelopen maand) alcoholdrinkers is gedaald bij jongeren onder de 16: vier jaar geleden gaf 37% van deze jongeren aan de afgelopen 4 weken alcohol te hebben gedronken, nu is dat percentage gedaald naar 28%. Landelijk wordt aanbevolen om onder de 16 jaar geen alcohol te drinken.

Het lijkt er op dat jongeren later starten met het drinken van alcohol en dat is een positieve ontwikkeling. Daar staat echter tegenover dat de meerderheid van de alcohol drinkende scholieren het drinken van vijf of meer glazen bij één gelegenheid (binge-drinken) nog steeds normaal lijkt te vinden. In schooljaar 2007-2008 deed bijna zes op de tien (58%) actuele drinkers onder de 16 jaar aan binge-drinken, nu, vier jaar verder, is dat nog steeds bijna zes op de tien (59%).

Ongezond gedrag neemt toe met de leeftijd
De leefgewoonten van jongeren zijn verder iets verbeterd voor wat betreft lichamelijke activiteit. Meer jongeren zijn lid van een sportclub en minder jongeren zitten lang achter de tv of pc. Ondanks deze positieve ontwikkelingen, voldoet de leefstijl van jongeren in Midden-Nederland lang niet aan de landelijk vastgestelde normen voor gezond gedrag. Zo drinkt ruim een kwart van de jongeren in Midden-Nederland onder de 16 jaar regelmatig alcohol, rookt 16% van de 2e en 4e klassers, ontbijt 15% minder dan 5 dagen per week, eet 70% niet dagelijks fruit en eet 64% niet dagelijks groente. De resultaten laten zien dat ongezond gedrag sterk toe neemt met de leeftijd.
Provincie:
Tag(s):