dinsdag, 17. april 2012 - 21:45

Minder kinderen, meer huishoudens in Drenthe

Regio

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben de provinciale bevolkingsprognose 2012 – 2040 vastgesteld. Met deze prognose brengt de provincie eens in de drie jaar de verwachte ontwikkeling van de bevolking qua aantal inwoners en huishoudens in beeld. De resultaten wijzen op een verandering in omvang en samenstelling van de bevolking. Tot 2040 zal het aantal geboortes flink afnemen en het aantal alleenstaande huishoudens toenemen.

Eén van de verwachtingen is dat het aantal inwoners in de provincie Drenthe tot 2020 zal blijven toenemen tot ongeveer 493.000 om vervolgens te dalen tot 473.200 inwoners in het jaar 2040. De afname wordt voornamelijk bepaald door het dalen van het aantal geboorten met
9,5%. In 2010 kwamen in Drenthe 4750 kinderen ter wereld, in 2040 zal dat nog ruim 4300 zijn. Deze afname van het aantal geboorten zal na 2020 niet meer gecompenseerd worden door migratie.

Het aandeel ouderen in de bevolking zal gaan toenemen van 18% in 2010 naar 31% in 2040. De leeftijdsgroepen tot 65 jaar zullen in aantal afnemen. Het aantal inwoners tussen 15 en 65 jaar zal met 21% dalen tot bijna 250.000.

Per 1 januari 2012 zijn er 211.300 huishoudens. Ondanks afname van het aantal inwoners na 2020 zal het aantal huishoudens tot 2030 groeien door toename van het aantal kleine huishoudens. Vooral het aantal alleenstaande huishoudens zal toenemen en het aantal paren,
samenwonend met of zonder kinderen zal afnemen. In 2030 zal Drenthe ruim 224.500 huishoudens tellen. Daarna zal dit aantal afnemen tot 220.000 huishoudens in 2040. Gedeputeerde Rein Munniksma ziet de bevolkingsprognose als een goed instrument om veranderingen in ontwikkelingen tijdig te signaleren. Provincie, gemeenten en andere
maatschappelijke organisaties kunnen deze prognose als houvast gebruiken bij planvorming op beleidsterreinen zoals woningbouw, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. Munniksma: “De cijfers uit
de prognose geven geen vrijbrief om nu nieuwe woningbouwplannen te ontwikkelen”.
Provincie:
Tag(s):