maandag, 18. juni 2012 - 9:55

'Minder last van hondenpoep'

Den Haag

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt.

Deze afname vond zowel in de stad als op het platteland plaats, al ervaren stedelingen wel nog steeds meer overlast dan dorpelingen. Ook in de vier grote steden zijn de inwoners hun woonbuurt als minder verloederd gaan ervaren.

In 2008 gaf 33 procent van de Nederlanders aan dat hondenpoep vaak voorkomt in de eigen buurt. Dit is geleidelijk gedaald tot 29 procent in 2011. Ook vernieling van straatmeubilair is in de afgelopen jaren afgenomen. Zei in 2008 nog 14 procent van de Nederlanders dat dit vaak voorkomt in de eigen buurt, in 2011 is dit gedaald tot 9 procent. Bekladding van muren of gebouwen komt ook minder voor dan enkele jaren geleden, maar deze afname is geringer.

Meeste last in de stad
Stedelingen ervaren meer verloedering in hun woonomgeving dan dorpelingen. In sterk stedelijke gemeenten is het aandeel mensen dat zegt dat rommel op straat vaak voorkomt in de buurt twee keer zo groot als in minder stedelijke gemeenten. Last door bekladding van muren of gebouwen wordt in de stad zelfs drie keer zo vaak ervaren als op het platteland. Zowel in de stad als op het platteland zijn de mensen in de afgelopen jaren minder verloedering gaan ervaren. Het verschil in overlastbeleving tussen stedelingen en dorpelingen is niet wezenlijk veranderd.

Ook in de vier grote steden minder overlast
De ontwikkeling van de verloedering in de vier grote steden is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Ook hier zijn de inwoners in de periode 2008-2011 vooral minder last van hondenpoep en vernieling van straatmeubilair gaan ervaren. Opvallend is dat bekladding van muren of gebouwen, en rommel op straat in de vier grote steden duidelijk vaker voorkomen dan gemiddeld, terwijl overlast van hondenpoep en vernieling van straatmeubilair hier niet wezenlijk meer of minder ervaren worden dan gemiddeld.
Provincie:
Tag(s):