dinsdag, 18. december 2012 - 15:32

Minder vervuilde locaties in de provincie met gezondheidsrisico’s

Groningen

Het afgelopen jaar is het aantal vervuilde plekken met gezondheidsrisico's, zogeheten 'spoedlocaties', in de provincie Groningen gehalveerd. Door onder meer het versneld uitvoeren van onderzoek en het saneren van de bodem zijn er nu nog elf van dit soort locaties over. De provincie Groningen overlegt met de eigenaren van deze locaties om ook daar de risico’s voor de gezondheid voor omwonenden weg te nemen.

Eind vorig jaar kwam de Noordelijke Rekenkamer met een rapport over bodemvervuiling. Conclusie uit het rapport was dat de aanpak van spoedlocaties sneller moet. Landelijk en provinciaal was de doelstelling om de vervuilde locaties voor het eind van 2015 gesaneerd te hebben. Om deze einddatum te halen, hebben wij de afgelopen tijd een inhaalslag gemaakt. Dat doet de provincie door meer dan voorheen de eigenaren van de vervuilde grond aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en samen met hen een oplossing te zoeken. Deze aanpak heeft succes.
Sanering combineren met projecten

Verder willen wij marktpartijen meer dan nu betrekken bij het saneren van de bodem. Zij moeten het onderzoek en de sanering van de spoedlocaties combineren met bijvoorbeeld natuurontwikkeling en warmte-koude-opslag, en het ontwikkelen en opknappen van bedrijventerreinen. Het combineren van projecten levert bedrijven voordeel op. Als een vervuilde bodem gesaneerd is, kan deze weer voor andere doeleinden worden gebruikt.
Provincie:
Tag(s):