woensdag, 11. april 2012 - 22:02

Minister en politiebonden weer om de tafel

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de onderhandelaars van de vier landelijke politiebonden hebben woensdagavond informeel met elkaar gesproken over het Cao-conflict dat eind februari is ontstaan.

Tijdens het gesprek werden door beide partijen nogmaals de inzet van de onderhandelingen uiteen gezet. Gaandeweg zijn daarbij een aantal nieuwe vragen gerezen over de financiële uitwerking van bepaalde zaken. Deze budgettair-technisch informatie zal zo spoedig mogelijk door deskundigen worden berekend en uitgewerkt.

De uitkomsten zullen door de minister en de bonden worden besproken in een vervolggesprek. Ook dat gesprek valt niet onder de officiële onderhandelingen en er kunnen daarom vooraf geen nadere mededelingen over worden gedaan. Dit betekent overigens ook dat collectieve acties gewoon in volle gang doorgaan.
Provincie:
Tag(s):