woensdag, 18. april 2012 - 12:01

Minister Leers: Albayrak kan niet terugkeren naar COA

Nurten Albayrak, algemeen directeur van het Centrum orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wordt met onmiddellijke ingang ontslagen, zo meldt de NOS woensdag.

Albayrak was al geschorst, maar moet nu weg van minister Leers. Dat heeft minister bekendgemaakt naar aanleiding van het rapport van de commissie-Scheltema over de bestuursstructuur bij het COA.

De commissie onderzocht de bestuurscultuur en het toezicht bij het COA na klachten van medewerkers over de organisatie. In zijn rapport stelt Scheltema dat Albayrak dominant was en te weinig openstond voor kritiek. Er was sprake van een 'verdeel-en-heerstactiek'. Door haar manier van werken was er een groot gebrek aan vertrouwen ontstaan in de leiding en kwam de sociale veiligheid in gevaar. Wegens een verstoorde verhouding met Albayrak zijn er veel COA-directeuren vertrokken.

Verder constateerde de commissie dat Albayrak een salaris kreeg dat hoger was dan de Balkenende-norm, maar dat zij bij het ministerie een lager salaris opgaf dan ze betaald kreeg. Ook zou ze volgens de commissie onjuiste informatie hebben verschaft over het privégebruik van haar dienstauto Volgens Albayrak gebruikte zij de auto niet privé, terwijl dat volgens de commissie wel het geval was.

Behalve Albayrak is ook de Raad van Toezicht gesneuveld in het proces: de leden hebben hun ontslag aangeboden aan de minister. Hoewel de Raad zich volgens niet in alle conclusies van de commissie-Scheltema herkent, heeft de raad desondanks besloten zijn verantwoording te nemen en daarom alle taken neergelegd. De Raad was voor informatie veel te afhankelijk van de directeur en daarbij had de Raad een voorstel moeten doen voor het salaris van Albayrak omdat dat dus veel te hoog was.

Minister Leers wil het toezicht op het COA verbeteren. Er komt een nieuwe Raad van Toezicht en het bestuur zal uit meerdere personen bestaan.

Albayrak had volgens de NOS in haar arbeidscontract een vertrekregeling van 18 maandsalarissen staan. Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze regeling nu zal worden toegepast.
Provincie:
Tag(s):