maandag, 8. oktober 2012 - 18:43

Minister Opstelten benoemt leden korpsleiding nationale politie

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft mevrouw J. A. (Jannine) van den Berg en de heren R. G. C. (Ruud) Bik en L. Th. C. (Leon) Kuijs voorgedragen voor benoeming tot lid van de korpsleiding nationale politie.

De heer Bik zal bovendien worden benoemd tot plaatsvervangend korpschef. De benoemingen gaan in op 1 januari 2013.

Mevrouw Van den Berg en de heren Bik en Kuijs zijn sinds juni 2011 kwartiermakers korpsleiding nationale politie. Mevrouw Van den Berg (1964) was daarvoor korpschef van de politieregio Kennemerland en directeur opsporing en informatie bij de politieregio Haaglanden. Na haar opleiding aan de Nederlandse Politie Academie begon mevrouw Van den Berg haar loopbaan bij de politie in Utrecht.

Ook de heer Bik (1953) begon zijn loopbaan bij de politie in Utrecht. In 2001 werd hij benoemd tot korpschef van de politieregio Zuid-Holland-Zuid. Van 2007 tot juni 2011 was hij korpschef van het Korps landelijke politiediensten. De heer Kuijs (1956) is op dit moment voorzitter van de Raad van Korpschefs. Van 2002 tot 2011 was hij korpschef van de politieregio Brabant Zuid-Oost. De heer Kuijs begon zijn loopbaan bij het Korps Rijkspolitie.
Provincie:
Tag(s):