dinsdag, 20. november 2012 - 17:48

Minister Opstelten benoemt politiechefs nationale politie

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de nieuwe politiechefs van de regionale eenheden en de landelijke eenheid van de nationale politie voor benoeming voorgedragen. Dit heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag bekendgemaakt.

De minister heeft de politiechefs voorgedragen na adviezen van de betrokken regioburgemeesters, de hoofdofficieren van Justitie en (vertegenwoordigers van) de medezeggenschap. De benoemingen gaan in op 1 januari 2013. De politiechefs zijn:

Noord-Nederland
(Groningen, Fryslân, Drenthe)
De heer O.R. (Oscar) Dros (49)

Oost-Nederland
(IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid)
De heer C.J. (Stoffel) Heijsman (59)

Noord-Holland
(Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland)
Mevrouw mr. E.G.M. (Liesbeth) Huyzer (51)

Amsterdam
(Amsterdam-Amstelland)
De heer P.J.A. (Pieter-Jaap) Aalbersberg (53)

Midden-Nederland
(Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Flevoland)
Mevrouw drs. M.H.C. (Miriam) Barendse (48)

Den Haag
(Haaglanden, Hollands Midden)
De heer mr. H.P. (Henk) van Essen (51)

Rotterdam
(Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid)
De heer drs. F. (Frank) Paauw (54)

Oost-Brabant
(Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord)
De heer F.J. (Frans) Heeres (54)

Limburg
(Limburg-Zuid, Limburg-Noord)
De heer drs. G.J. (Gery) Veldhuis (53)

Zeeland-West-Brabant
(Midden- en West-Brabant, Zeeland)
De heer J.A.J.T. (Hans) Vissers (58)

Landelijke eenheid
Mevrouw P.M. (Patricia) Zorko (48)
Provincie:
Tag(s):