woensdag, 15. augustus 2012 - 13:21

Minister Opstelten bezoekt pilot winkelboa in Roermond

Roermond

Minister Opstelten bezoekt woensdag de gemeente Roermond om te spreken over de introductie van de winkelboa. 'Roermond is een van de gemeenten die meedoet aan de pilot winkelboa’s', mel;dt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag.

Roermond heeft de afgelopen maanden bezien onder welke voorwaarden boa's ingezet kunnen worden bij eenvoudige winkeldiefstal en heeft overlegd met betrokken winkeliers.

Daarbij zijn allerlei aspecten gewogen (o.a. veiligheid van de boa's, opleidingsnoodzaak, kosten, rendement, werkafspraken met de politie etc). Naar verwachting zullen de eerste winkelboa’s in Roermond in oktober op straat gaan.

De winkelboa is een gemeentelijk opsporingsambtenaar die de bevoegdheid krijgt om op te treden bij een eenvoudige winkeldiefstal. In zo’n situatie kan de boa bepaalde handelingen van de politie overnemen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het opnemen van de aangifte, het horen van getuigen en uitlezen van camerabeelden, het opmaken van een proces verbaal, het fouilleren van de verdachte, het vervoeren van de verdachte naar het politiebureau en het overdragen van de verdachte aan de politie.

Doel van de pilot is om winkeliers meer tevreden te laten zijn over de afhandeling van winkeldiefstal. Zo moet de aangiftebereidheid toenemen terwijl er tegelijkertijd geen lastenverzwaring dient op te treden voor de politie.

Voorwaarde is dat de inzet van de winkelboa voor gemeenten organisatorisch, financieel en praktisch uitvoerbaar moet zijn. De deelnemende gemeenten krijgen beperkte bevoegdheid voor opsporing van winkeldiefstal. Dit geldt alleen voor winkeldiefstal van goederen met een geringe waarde en bij een dief die dit voor de eerste keer doet.

Minister Opstelten vindt dat handhaving door boa’s van toenemend belang is voor de lokale en regionale veiligheid in Nederland. Boa’s zijn bevoegd om uiteenlopende strafbare feiten aan te pakken.

De minister wil boa’s ruimere bevoegdheden toekennen die gepaard moeten gaan met een kwaliteitsverbetering van deze handhaving. De pilot winkelboa past perfect in deze plannen. De resultaten van deze pilot zullen dan ook moeten uitwijzen in hoeverre uitbreiding van de bevoegdheden
Provincie:
Tag(s):