maandag, 16. januari 2012 - 17:37

Minister Schultz kiest tracé voor doortrekking A15

Den Haag

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de knoop doorgehakt over het tracé voor het nieuwe stuk snelweg tussen de A15 bij Bemmel en de A12 bij Zevenaar. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandag.

De minister kiest definitief voor het alternatief waarbij de nu nog doodlopende A15 wordt doorgetrokken met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Dit is in lijn met de eerder gemaakte financiële afspraak met de stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland.

De minister heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij op basis van de onderzoeken naar de zes alternatieven, de adviezen van andere overheden en de inspraak op de trajectnota/MER haar standpunt over de ontbrekende schakel in de belangrijke verkeersader tussen Rotterdam en Duitsland heeft bepaald.

De minister kiest er voor om de A15 door te trekken aangezien hiermee de bereikbaarheid in Oost-Nederland fors verbetert. Bovendien komt er daarmee voor de inwoners van de dorpen en steden in de regio een einde aan de overlast van het (internationale) doorgaande verkeer.

“We lossen met deze nieuwe verbinding een hardnekkig knelpunt op en versterken de economische positie van deze dynamische regio. Tegelijkertijd brengen we deze belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en onze belangrijkste handelspartner Duitsland op een hoger plan”, aldus de minister.

De keuze van de minister voor Doortrekkingsalternatief A15 Noord sluit aan bij de afspraken die ze in juni vorig jaar heeft gemaakt met de provincie en de stadsregio over de financiering van het project.

Daarbij bereikten Rijk en regio overeenstemming over de financiële dekking voor doortrekking van de A15 met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar.

Het Rijk draagt 385 miljoen euro bij en de regio 372,5 miljoen euro. Het resterende deel wordt door tol opgebracht. In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat er dankzij een bijdrage van de provincie Gelderland in totaal 55 miljoen euro beschikbaar is voor extra inpassingmaatregelen.

Het streven is om in 2015 te starten met de aanleg van de nieuwe verbinding. De bouw zal ongeveer drie jaar duren.
Provincie:
Tag(s):