zaterdag, 14. januari 2012 - 10:56

Minstens 16 wetenschappers bestraft vanwege fraude

Sinds 2005 zijn minstens 16 wetenschappers bestraft wegens fraude. Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag op basis van een enquête onder alle Nederlandse universiteiten en medische centra.

De krant baseert zich in haar onderzoek naar wetenschapsfraude op cijfers vanaf 2005, omdat in dat jaar de instituten zich verplichtten te werken volgens een code die voorschrijft hoe onderzoekers zich horen te gedragen, aldus de krant.

De 16 wetenschappers die zich schuldig hadden gemaakt aan fraude werden ontslagen, overgeplaatst of berispt.
In de afgelopen jaren zijn er 102 zaken van fraude behandeld. Zeker 27 daarvan werden gegrond verklaard. Het ging hierbij dan bijvoorbeeld om plagiaat of het verzinnen van gegevens.

NRC Handelsblad schrijft verder dat er op basis van gegevens van internationaal onderzoek meer meldingen van fraude te verwachten zijn. Wetenschappers zouden fraude vooral melden als ze een conflict hebben met een collega, zo stelt een vertrouwenspersoon van de Universiteit Utrecht in de krant.
Provincie:
Tag(s):