woensdag, 30. mei 2012 - 13:41

́Misstanden aanpakken en ondersteuning bieden’

Vlissingen

De gemeente Vlissingen gaat vanaf donderdag 31 mei 2012 extra acties uitvoeren om de leefbaarheid in Groot Lammerenburg en Paauwenburg te versterken. De acties vloeien voort uit de succesvolle aanpak in het Middengebied en de Scheldestraat in 2010 en 2011.

De gemeente heeft hiervoor samen met zeven andere partijen een interventieteam gevormd, net als in 2010. Dit team gaat misstanden aanpakken en maatschappelijke ondersteuning bieden waar nodig. Nieuw is dat het team ook probeert om mensen zonder werk te koppelen aan een baan in de buurt. De extra acties lopen ongeveer een jaar.

De gemeente vormt het team met: de Belastingdienst, Orionis Walcheren, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de SIOD en de Arbeidsinspectie), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Openbaar Ministerie en de Politie Zeeland. RCF Zuidwest ondersteunt de partijen. RCF is als ‘Kenniscentrum Handhaving’ gespecialiseerd in het adviseren van gemeenten in dergelijke brede projecten.

Het eerste interventieproject in het Middengebied en de Scheldestraat liep tot medio 2011 en leverde een veiliger gevoel op. Uit een effectmeting onder de deelnemende partijen bleek dat zij de buurt leefbaarder vinden. Dit succes is volgens burgemeester drs. René H. Roep vooral te danken aan de nauwe samenwerking tussen de partijen in het team. Zij wisselen informatie uit en alleen als er aanleiding toe is, kloppen ze bij mensen aan de deur. Bijvoorbeeld als de gegevens tegenstrijdig zijn of als ze denken dat ze iemand kunnen helpen. Zo kan het zijn dat ze iemand erop wijzen dat hij recht heeft op huurtoeslag, terwijl ze de uitkering van iemand anders stopzetten.

De gemeente Vlissingen heeft uiteindelijk de ambitie om in hele gemeente extra acties te voeren om de leefbaarheid te versterken. Nu is eerst voor de locatie naast het Middengebied gekozen. Overigens zijn de acties in het Middengebied en de Scheldestraat niet helemaal gestopt. Een speciaal Controleteam controleert regelmatig of inwoners zich aan de regels blijven houden en afspraken worden nagekomen.

Net als de afgelopen anderhalf jaar organiseert het interventieteam het komende jaar ook grootschalige acties. Deze actiedagen zijn uitsluitend gericht op het opsporen van strafbare feiten. Hierop zullen met name de Politie boetes uitschrijven en de Belastingdienst geld innen voor bijvoorbeeld niet betaalde motorrijtuigenbelasting.
Provincie:
Tag(s):