vrijdag, 13. april 2012 - 11:44

Moeders van Srebenica kunnen niet tegen VN procederen

Den Haag

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de Verenigde Naties niet in Nederland voor de rechter kan worden gedaagd.

De Stichting Mothers of Srebrenica en een aantal ‘moeders van Srebrenica’ vinden dat de Verenigde Naties en de Staat der Nederlanden niet hun verplichting zijn nagekomen de val van de enclave Srebrenica te voorkomen, als gevolg waarvan ten minste achtduizend mensen zijn omgekomen, onder wie familieleden van de moeders.

Zij eisen in deze civiele procedure dat de rechter uitspreekt dat de VN en de Staat onrechtmatig hebben gehandeld en hen veroordeelt tot schadevergoeding. Bij de rechtbank heeft de VN zich beroepen op haar immuniteit van jurisdictie, dat wil zeggen dat zij is vrijgesteld van rechtsvervolging, zodat de nationale rechter niet bevoegd is vorderingen tegen de VN te behandelen. Die immuniteit is vastgelegd in art. 105 van het Handvest van de VN en in een afzonderlijk verdrag.

De rechtbank Den Haag heeft het beroep op immuniteit aanvaard en zich onbevoegd verklaard in de zaak tegen de VN. De Stichting en de moeders hebben daartegen hoger beroep ingesteld bij het hof Den Haag. Het hof was het eens met het oordeel van de rechtbank. Volgens het hof is aan de VN de meest vergaande immuniteit verleend, waardoor zij niet kan worden gedaagd voor enig nationaal gerecht.

De zaak van de Stichting en de moeders tegen de VN is hiermee afgelopen. De zaak tegen de Staat loopt door.
Provincie:
Tag(s):