donderdag, 22. november 2012 - 16:07

Mogelijke alternatieve locaties voor aardgascondensaat

Roodeschool

Het eerste onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van het aardgascondensaatstation in Roodeschool is afgerond. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er alternatieve locaties zijn die op de korte en middellange termijn (maximaal tien jaar) gerealiseerd kunnen worden.

De gemeente Eemsmond heeft deze toekomstverkenning samen met Noordgastransport B.V. (NGT) en met ondersteuning van de Provincie Groningen uitgevoerd. Het rapport is donderdag 22 november 2012 aangeboden aan burgemeester Marijke van Beek, William Moorlag (Gedeputeerde) en Kees Mark (NGT B.V.).

Tijdens de bewerking van aardgas, dat via de Noordzee aan land wordt gebracht, komt aardgascondensaat vrij. Dit condensaat wordt via een ondergrondse pijpleiding naar het verlaadstation in Roodeschool getransporteerd. Vanaf daar wordt het vervolgens per trein naar de verwerker vervoerd. Noordgastransport B.V. speelt een essentiële rol bij de bewerking van aardgas en het overslaan van het vrijgekomen aardgascondensaat. Het verlaadstation in Roodeschool voldoet aan de geldende voorschriften voor milieu en externe veiligheid.
Provincie:
Tag(s):